wasmiddel met het symbool voor chemische veiligheid op de verpakking

  • Huis
  • /
  • wasmiddel met het symbool voor chemische veiligheid op de verpakking

wasmiddel met het symbool voor chemische veiligheid op de verpakking

Nieuwe gevaarsymbolen op alle chemische producten ...- wasmiddel met het symbool voor chemische veiligheid op de verpakking ,De etiketten op de verpakking goed lezen én de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie voor ongevallen. Om het aantal ongevallen met chemische huishoudproducten te doen dalen, voert de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een campagne Symbolen herkennen kan levens redden in samenwerking met het Antigifcentrum.Let op juiste pictogram bij schoonmaakmiddelen - KingOp 1 juni 2017 verliep deze termijn. Er mogen géén producten meer verkocht worden met de oude gevarensymbolen. Oranje gevarensymbolen op schoonmaakmiddelen vervangen. De CLP-verordening is gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerd systeem Global Harmonised System voor de indeling en etikettering van chemische stoffen.Oplossingen voor classificatie, labeling en verpakking

bladen (VIB) voor de creatie van CLP/GHS-labels! De Brady Workstation CLP/GHS-labels App maakt het heel eenvoudig om uw labels af te stemmen op de CLP-verordening inzake de classificatie, labeling en verpakking van chemische stoffen (1272/2008) en het globaal geharmoniseerd systeem voor de classificatie en labeling van chemische stoffen (GHS).

Aristotle: a book on Science

6 Bekijk de schoonmaakproducten op de foto hier naast. Maak een lijstje met de namen van deze 5 producten. 7 Klik op de foto om de achterkant van de flessen te zien. Zet achter ieder product waarvoor gewaarschuwd wordt door de veiligheidssymbolen. 8 Zoek van ieder product op waar je het voor …

Betekenis van wassymbolen op wasvoorschriften | Cleanipedia

Nov 21, 2018·Het handwas-symbool vind je meestal op de wasvoorschriften van delicate stoffen zoals wol en satijn. Deze kledingstukken kan je het beste wassen met een wasmiddel speciaal voor delicate stoffen of een wasmiddel zonder enzymen of bleekmiddelen. Robijn is daar geschikt voor, maar lees voor gebruik wel altijd de instructies op de verpakking.

Gevaarsymbool - Wikipedia

Het internationale symbool voor straling verscheen voor het eerst in 1946, aan de Universiteit van Californië, Berkeley Radiation Laboratory. Op dat moment was het magenta op een blauwe achtergrond. Het symbool (het klaverblad) toont een centrale cirkel met eromheen drie bladen. De moderne versie is zwart tegen een gele achtergrond.

Etiketten en gevaarsymbolen | Huishoudchemicaliën | NVWA

Voor een veilig gebruik van consumentenproducten met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat u weet wat de symbolen betekenen en dat u de informatie op de etiketten leest én toepast! De invoering van de nieuwe etiketten moet 1 juni 2017 klaar zijn. U kunt tot 1 juni 2017 producten met de oude etiketten tegenkomen in de winkel.

Gevaarlijke stoffen - Veiligheid en gezondheid op het werk ...

In 2015 meldde niet minder dan 17% van de werknemers in de EU dat ze gedurende ten minste een kwart van hun werktijd aan chemische producten of stoffen werden blootgesteld, een aandeel dat al sinds 2000 bijna hetzelfde is, en gaf 15% aan op het werk rook, gassen, poeder of stof in te ademen.

NL DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS

gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid en de Gebruiksaanwijzing. DAGELIJKSE REFERENTIEGIDS BEDIENINGSPANEEL 1. Werkblad 2. ... Het symbool voor de geselecteerde optie zal gaan knipperen. Druk op ... aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel.

ADR Etiketten en Gevaarsymbolen | Seton NL

Vind alle ADR Etiketten en Gevaarsymbolen die u nodig heeft in ons ruim aanbod van Uitrustingen voor het transport van gevaarlijke producten. Safety Made Easy door Seton. ... Buitenuitrusting voor de veiligheid van gehandicapten 19 artikelen. ... Personaliseerbare stickers voor internationaal transport met symbool .

Aristotle: a book on Science

6 Bekijk de schoonmaakproducten op de foto hier naast. Maak een lijstje met de namen van deze 5 producten. 7 Klik op de foto om de achterkant van de flessen te zien. Zet achter ieder product waarvoor gewaarschuwd wordt door de veiligheidssymbolen. 8 Zoek van ieder product op waar je het voor …

Wasautomaat Informatie voor de gebruiker

belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het ap-paraat. Let goed op deze aanwijzingen. 0 1. Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2.... 3 Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het apparaat.

Capsules wasmiddel gevaar voor kinderogen | medischcontact

Zij hebben in de jaren 2010 tot en met 2015 op een rij gezet hoeveel peuters met een chemische brandwond van de ogen waren gezien, en hoe vaak de liquid caps, of pods, daarbij de oorzaak waren. In 2010 gebeurde dat in het geheel niet, in 2012 was het 0,8 procent van het totaal, in 2015 ruim een kwart.

WEF 375 WPS-NL-nl

met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het on-derhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de wasmachine. In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de wasma-chine en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de ...

Irriterend voor de ogen • Na inademing Het inademen van stof kan tot irritatie van de luchtwegen leiden, hoest, Ademnood • Bij contact met de huid veroorzaakt huidirritatie Overige informatie Geen RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit overeenkomstig 1272/2008/EG: Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen ...

Classificering en etikettering - Kenniscentrum InfoMil

De lidstaten in de Europese Unie (EU) hebben de Europese Commissie gevraagd om de VN-afspraken om te zetten in bindende Europese regelgeving voor de indeling en etikettering voor de levering en gebruik van chemische stoffen en mengsels. Met de verordening (EU-GHS) is het VN-GHS-systeem in de Europese wetgeving verankerd.

Gezondheid en veiligheid: Gevaarlijke stoffen - SAMANCTA

Doorgaans moet er ergens op de verpakking van alle gevaarlijke chemische stoffen een etiket worden aangebracht om te voldoen aan de nationale en de Europese wetgeving. Het etiket bevat een symbool zoals hier aangegeven, samen met alle informatie over de risico's die het product inhoudt en de nodige voorzorgsmaatregelen om ermee om te gaan.

Wasmiddel met het symbool voor chemische veiligheid op de ...

Was nooit wasgoed met het symbool: zie verpakking. Niet rechtstreeks op uw textiel gieten. Doseervoorschrift: wasmachine (2,5 kg droog wasgoed): 1 volle dop = ca. 38 ml. Voor de specifieke wasvoorschriften van het product verwijzen we je door naar de verpakking. Machinewas: een wasprogramma voor wol zonder centrifugeren (max. 30°C) kiezen.

Vind de beste alternatief wasmiddel fabricaten en ...

Alternatief wasmiddel-producten zijn het populairst in North America, Domestic Marketen Northern Europe. U kunt de veiligheid van producten waarborgen door een selectie te maken bij gecertificeerde leveranciers, wder 16 met ISO/TS16949-, 12 met Other-, 11 met ISO9001-certificering.

Bepaal grootte en plek van etiket | Officiële site van de ...

De plek van het etiket Het etiket moet in ieder geval op de directe verpakking van de stof (bijvoorbeeld: blik, vat, fles). Zit er een extra verpakkingslaag omheen, bijvoorbeeld een doos? Dan moet ook daar een etiket op. Als meerdere verpakkingen samen worden verpakt, dan is een etiket op deze buitenverpakking niet altijd verplicht.

Vergiftiging | Kinderveiligheid | VeiligheidNL

Voor een veilig gebruik van schoonmaakmiddelen is het belangrijk dat je de informatie op de etiketten leest én toepast en dat je weet wat de symbolen betekenen! Kijk hier voor de betekenis van de symbolen. Bewaar giftige producten altijd in de originele verpakking. Giet bijvoorbeeld geen terpentine in een limonadefles.

Wasgoed uit de trommel halen Belangrijke aanwijzingen Uw ...

in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking. – Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen. – Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade! Juiste installatie volgens het apart meegeleverde installatievoorschrift.

Milieubeleid | Ecologische CO2-voetafdruk | Sony NL

Als een batterij meer dan 0,004% lood bevat, wordt dit symbool bij sommige batterijen gecombineerd met het chemische symbool voor lood (Pb). Als u de producten, batterijen en verpakking op de juiste manier weggooit, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en uw gezondheid die wel zouden kunnen optreden als afval op een verkeerde ...

Opleiding: Gebruik van chemische agentia op de werkvloer

(zwart symbool, oranje achtergrond en/of witte ruit met rode omranding ) op het veiligheidsetiket van de verpakking. • Volgende gegevens kan je eveneens terugvinden op het etiket: naam en identificatienummer van de stof Nominale inhoud Naam, adres en telefoonnr. van de leverancier of fabrikant Gevaarsymbool/pictogram

Chemische stoffen in schoonmaakmiddelen - ECHA

Verordening voor veiligere producten. In de EU zijn er verschillende regels om het gebruik van schoonmaakmiddelen veiliger maken. De verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen - de CLP-verordening - regelt bijvoorbeeld de manier waarop chemische stoffen en producten die chemische stoffen bevatten, worden geëtiketteerd en verpakt.

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing

het bovenblad op te tillen . Sluit de watertoevoerslang(en) op de waterleiding aan, volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf . Voor modellen die alleen zijn bestemd voor koud water: Niet op de warmwatervoorziening aansluiten Voor modellen met warmwatertoevoer: de temperatuur van de warmwatertoevoer mag niet hoger zijn dan 60°C .